Немски език онлайн обучение

Онлайн обучение по немски език

Онлайн обучението по немски език в Училище EФЕКТ  представлява висококачествено образование, подготовка за изпити и матури, курсове с професионална насоченост:

Немски език за деца, ученици, студенти и възрастни. Този обучителен процес се осъществява онлайн с индивидуален подход към всеки ученик.

Има възможност за пробен урок и безплатен тест за определяне на ниво, които предоставят допълнителни предимства за потенциалните студенти. Тези услуги са полезни за всеки, който желае да определи своето текущо ниво на владеене на немския език преди да започне обучението си. Това позволява персонализирано обучение и гарантира, че студентите ще бъдат на правилното ниво на обучение.

Дистанционната форма на обучение се извършва изцяло онлайн чрез платформи като Skype, Viber, Messenger, Zoom и други. Този метод позволява на учениците да учат, където и да се намират, в реално време и с преподавател на живо.

Индивидуалният подход включва индивидуално обучение с опитни и квалифицирани преподаватели, които се адаптират към специфичните образователни нужди и цели на всеки ученик.

Съвременните методи на преподаване включват разнообразни подходи като аудио и видео комуникация, споделен екран в реално време и използване на учебни системи на престижни издателства.

Сертификатните курсове са на разположение за ученици и възрастни и съответстват на Европейската езикова рамка (A1, A2, B1, B2, C1, C2), предлагайки гъвкави програми с продължителност от 50 до 120 учебни часа.

Цените за индивидуалното онлайн обучение или груповото онлайн обучение варират в зависимост от нивото на курса. Успешните завършили получават дигитален сертификат или на хартиен носител след допълнително заплащане от 16 лв.

Подготовката за кандидат-студентски изпити и матури се осъществява през цялата година с преподавател на живо по немски език.

Също така се предлагат курсове по немски език за професионални цели, подходящи за специалисти от различни области като юристи, бизнесмени, медицински работници и други. Тези курсове могат да бъдат индивидуални или корпоративни обучения в малки онлайн групи.

Така обучението в Училище ЕФЕКТ се отличава с ориентация към индивидуалните нужди на учениците, които могат да се подготвят ефективно за изпити, матури и професионални предизвикателства в областта на немския език.

Освен индивидуалното обучение, училището предоставя възможност за обучение в малки групи онлайн, където курсистите могат да учат в интерактивна среда и да споделят опит с колегите си.

Специализирани курсове за деца, адаптирани към техните специфични образователни и възрастови нужди, също се предлагат.

По същия начин, както и стандартните курсове, се предоставят курсове за разговорен немски език, фокусирани върху подобряването на устните комуникационни умения на студентите.

За улеснение на потребителите, всеки вид обучение се представя подробно, позволявайки на учениците да избират различни опции за продължителност на курса (брой учебни часове) и да избират пакети, отговарящи на техните конкретни цели и времеви и финансови ограничения.

Има разнообразие от опции за плащане, включително банков превод или директно плащане с карта чрез уебсайта на училището, което улеснява студентите при избора на най-подходящия начин за заплащане на обучението им.

Тази гъвкавост и разнообразие на образователните програми и опции за обучение прави Училище ЕФЕКт отличен избор за всички, които търсят индивидуално или групово обучение по немски език, независимо от възраст и ниво на опит.

 

Подреди по