Доставка

- Курсовете и уроците се провеждат изцяло онлайн в различни платформи според предпочитанията на учениците.

- Безплатните pdf книги и ресурси, безплатните тестове за определяне на ниво се изпращат на посочен от клиента имейл адрес.

- Пробните матури и тестовете за кариерно ориентиране се провеждат в разработени за целта електронни платформи.

- Доставката на хартиени учебници, помагала и книги се извършва от съответното издателство или доставчик директно на адрес, посочен от клиента.